ABL033

ABL033

Altijd Blijven Leren

In onze huidige wereld wordt de noodzaak van compassie, verbinding, ethiek en wijsheid steeds duidelijker. De wereld gaat naar maximale transparantie, spiritualiteit en vitaliteit; hieraan ga ik bijdragen met Altijd Blijven Leren.
Mensen hebben behoefte aan inspiratie. Er is een honger naar kennis en naar bewustwording. Misschien wel juist in deze tijd van crisis.

Ik wil ervoor zorgen dat mensen ontwaken. ABL brengt een stuk bewustwording met zich mee. Op de langere termijn zorgt dit voor een betere wereld, doordat de mensen minder vanuit het ego gaan leven.
Met ABL hoop ik begrip, wijsheid, liefde en compassie in de wereld te brengen. Ik wil een brug bouwen tussen mensen met verschillende achtergronden, uit verschillende wijken, culturen, tradities en religie.

Altijd Blijven Leren is een informatieve website voor nieuwsgierige mensen, met een fysieke programmering van activiteiten in Amersfoort.
Wij bieden mensen een bijzonder verhaal en een podium: de kans om verhalen te vertellen, aan te horen – en ervan te leren.

Levensverhalen van mensen vertellen veel. Door te luisteren naar mensen, zonder enig oordeel, leer ik veel. Ik geloof dat ieder mens een persoonlijke wijsheid heeft. Door verbinding te maken met elkaar, zie je dat ieder mens zijn eigen visie heeft op de wereld, en laat gedrag zich gemakkelijker begrijpen.

Onze missie is mensen puur en authentiek te leren leven. Mensen met compassie, zonder oordeel, naar de wereld laten kijken en de wereld leren begrijpen.

Sigrid van der Hoeven (1980)

Sigrid van der Hoeven (1980)

Achtergrond

Sinds 2007 ben ik zelfstandig ondernemer; actief geweest in diverse ondernemingen, als enig eigenaar en als partner.

Ik werk graag en vaak als presentator, dagvoorzitter of panellid.

Mijn persoonlijke interesse ligt bij diverse onderwerpen: van internet en ondernemerschap via geschiedenis en cultuur tot religie en interspiritualiteit. Sociaal-maatschappelijke onderwerpen en menselijk gedrag zijn hierin voor mij de verbindende factor of rode draad.

Voor de regionale omroep EVA presenteer ik wekelijks een radioprogramma met daarnaast regelmatig de presentatie of verslaggeving van regionale actualiteiten en activiteiten zoals de Sinterklaasintocht, carnavalsoptocht of verkiezingen.

In mijn vrije tijd heb ik van 2011 tot 2014 gestudeerd aan het Interspiritueel Seminarie, een deeltijdopleiding die de mogelijkheid biedt de wereldwijde wijsheidstradities, religies, spirituele diversiteit, psychologie, filosofie en mystiek te onderzoeken en te bestuderen. Het heeft als doel verdieping en inzicht te geven in je eigen wijsheid, authenticiteit en spiritualiteit.

Door mijn opleiding aan het seminarie heb ik de behoefte om de wereld te laten zien hoeveel bijzondere mensen er zijn en hoeveel we van hen kunnen leren. Ik wil mensen de ruimte geven om zichzelf verder te ontwikkelen, ze te prikkelen om meer uit zichzelf te halen, ze te inspireren met wijsheden zodat ze bewuster gaan leven.

Van jongs af aan heb ik sociaal-maatschappelijke onderwerpen interessant gevonden; ik las hier veel over. Het gedrag van de mens vind ik mateloos fascinerend. In die zin heb ik misschien wel een levenslange zoektocht naar het begrijpen van de mens.